Zwrot Podatku (Tax Return)

Jesteśmy zarejestrowanym w HMRC agentem podatkowym

Powadzenie dokumentacji księgowej

Zarządzanie przedsiębiorstwem dla samozatrudnionych (przedsiębiorcy prowadzący działalność na własny rachunek)

Odwołania i uchylenie grzywien

Rejestracja na UTR (Unique Tax Reference – Unikalny Numer Identyfikacji Podatkowej), CIS (Construction Industry Scheme)

Listy księgowe

Raport roczny dla HM Revenue (Self-assessment)

Pierwsza konsultacja jest darmowa

W razie pytań lu w celu zamówienia usługi skontaktuj się z nami.