Nasz Zespół mówi w następujących językach:

 • Angielski
 • Litewski
 • Rumuński
 • Rosyjski
 • Ukraiński
 • Polski
 • Łotewski
 • Estoński
 • Bułgarski
 • Białoruski
Tłumaczenia:
 • tłumaczenie dokumentów: umów i pism biznesowych, dyplomów, pełnomocnictw, aktów urodzenia, aktów małżeństwa, zaświadczeń lekarskich i bankowych oraz innych dokumentów;
 • poświadczanie dokumentów;
 • redagowanie, korekta i korekta z uwzględnieniem grupy docelowej i cech kulturowych danego języka.
Tłumaczenia ustne:
 • osobista obecność tłumacza, a także tłumaczenia przez telefon i Skype;
 • spotkania biznesowe i negocjacje;
 • konferencje i seminaria;
 • odwiedzanie i wybieranie szkół prywatnych, konferencje dla rodziców i nauczycieli;
 • wizyty w szpitalach i prywatnych klinikach;
 • wydarzenia sportowe i kulturalne.

Pierwsza konsultacja jest darmowa

W razie pytań lu w celu zamówienia usługi skontaktuj się z nami.